ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Θέμα: «Αποχαιρετισμός και έλευση του καινούριου: Μια ομαδικοαναλυτική σκοπιά». Εισηγήτρια: Αγγελική Πασσιά, Ομαδική Αναλύτρια, Σύμβουλος Οργανισμών, Απόφοιτος της Παιδείας Ομαδικών Αναλυτών και της Παιδείας Συμβούλων

Share

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Θέμα: «Αποχαιρετισμός και έλευση του καινούριου: Μια ομαδικοαναλυτική σκοπιά». Εισηγήτρια: Αγγελική Πασσιά, Ομαδική Αναλύτρια, Σύμβουλος Οργανισμών, Απόφοιτος της Παιδείας Ομαδικών Αναλυτών και της Παιδείας Συμβούλων

Share