ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2014-2015   Δευτέρα        19/10/2015 Θέμα:            Η Οικογένεια και η Κοινότητα στη Λογοτεχνία: Η περίπτωση της «Λωξάντρας»   Εισηγητής:    Γεράσιμος Ρεπάσος, Ψυχοθεραπευτής, Ομαδικός Αναλυτής, Ιδρυτικό

Share

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Θέμα:   «Εισαγωγή στην Οικονομία των Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων».   Εισηγητής: Γεράσιμος Ρεπάσος, Ομαδικός Αναλυτής, Ψυχοθεραπευτής, Ειδικός στη Διοίκηση και τον

Share

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Θέμα:   «Εισαγωγή στην Οικονομία των Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων».   Εισηγητής: Γεράσιμος Ρεπάσος, Ομαδικός Αναλυτής, Ψυχοθεραπευτής, Ειδικός στη Διοίκηση και τον

Share

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Θέμα: «Κοινότητα & Κοινωνία: Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις» Εισηγητής: Γεράσιμος Ρεπάσος, Ψυχολόγος, Παιδαγωγός, Ομαδικός Αναλυτής, Διευθυντής του Κέντρου Πρόληψης Δήμου Περιστερίου «Οδοιπορικό», Ιδρυτικό Μέλος της Η.Ο.P.E.

Share