ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2009 “HOPE” BRINGS OUT THE COURAGE TO CONQUER DESPAIR Subtitles: HOPE COMBINED WITH CONSTRUCTIVE DESIRE, FACING DESPAIR. Both Containable and Uncontainable through Education and meaningful

Share