ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Θέμα: «Αποχαιρετισμός και έλευση του καινούριου: Μια ομαδικοαναλυτική σκοπιά». Εισηγήτρια: Αγγελική Πασσιά, Ομαδική Αναλύτρια, Σύμβουλος Οργανισμών, Απόφοιτος της Παιδείας Ομαδικών Αναλυτών και της Παιδείας Συμβούλων

Share

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Θέμα: «Αποχαιρετισμός και έλευση του καινούριου: Μια ομαδικοαναλυτική σκοπιά». Εισηγήτρια: Αγγελική Πασσιά, Ομαδική Αναλύτρια, Σύμβουλος Οργανισμών, Απόφοιτος της Παιδείας Ομαδικών Αναλυτών και της Παιδείας Συμβούλων

Share

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Θέμα: «Ομαδικότητα: Φύση ή Πολιτισμός»; Εισηγητής: Νίκος Σταθόπουλος, Παιδοψυχίατρος, Ομαδικός Αναλυτής, Οικογενειακός Θεραπευτής, Ιδρυτικό Μέλος και Μέλος της Διευθύνουσας Ομάδας καθώς και της Εκπαιδευτικής Επιτροπής

Share

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Θέμα: «Ομαδικότητα: Φύση ή Πολιτισμός»; Εισηγητής: Νίκος Σταθόπουλος, Παιδοψυχίατρος, Ομαδικός Αναλυτής, Οικογενειακός Θεραπευτής, Ιδρυτικό Μέλος και Μέλος της Διευθύνουσας Ομάδας καθώς και της Εκπαιδευτικής Επιτροπής

Share

Περιγραφή: Θεωρητικό Σεμινάριο Απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου. Το Θεωρητικό σεμινάριο αναφέρεται σε θέματα σχετικά με την ιστορία, την ανάπτυξη και τις τεχνικές του Ψυχοδράματος. Πραγματοποιείται σε δεκαπενθήμερη

Share