ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Σάββατο 6 Μαρτίου 2010 και ώρα 10:30 π.μ.   The interpersonal approach : Families and Group Fundaments and Techniques (Η διαπροσωπική προσέγγιση: Οικογένειες και Ομάδα Βασικές Αρχές και Τεχνική)

Share

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2007 Psychoanalytic Psychodrama: current models and fundaments    History Moreno himself stimulated the creation of an analytic psychodrama approach (Moreno, 1944) while he was fascinated

Share