ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2013 – 2014 Θέμα: Διαμεσολάβηση Ομοτίμων: μία εναλλακτική μέθοδος επίλυσης των συγκρούσεων στο σχολείο χωρίς   να υπάρχουν ηττημένοι. Η εφαρμογή της

Share

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2013 – 2014 Θέμα: Διαμεσολάβηση Ομοτίμων: μία εναλλακτική μέθοδος επίλυσης των συγκρούσεων στο σχολείο χωρίς   να υπάρχουν ηττημένοι. Η εφαρμογή της

Share