ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2014-2015 Θέμα:  «Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ» Εισηγήτρια:   Μυκωνιάτη Αναστασία: Αναλύτρια και Οικονομική Επιστήμων, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Υποστήριξης Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Σύμβουλος

Share

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2014-2015 Θέμα:            «Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ» Εισηγήτρια:   Μυκωνιάτη Αναστασία: Αναλύτρια και Οικονομική Επιστήμων, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Υποστήριξης Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Σύμβουλος

Share