ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2014-2015 Θέμα: «ΟΜΑΔΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ»   Εισηγητής: Δρ. Ηλίας Βλάχος, Ψυχίατρος, Ομαδικός Αναλυτής, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιδρυτικό Μέλος της HOPEinGA και Εκπαιδευτής στην

Share

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2014-2015 Θέμα: «ΟΜΑΔΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ»   Εισηγητής: Δρ. Ηλίας Βλάχος, Ψυχίατρος, Ομαδικός Αναλυτής, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιδρυτικό Μέλος της HOPEinGA και Εκπαιδευτής

Share

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Θέμα: «Ψυχοθεραπεία και Ειδικά Φαινόμενα στην Ομαδική Ανάλυση». Εισηγητής: Ηλίας Βλάχος, Ειδικευόμενος Ψυχίατρος, 10ο Ψυχιατρικό Τμήμα Εισαγωγών – ΨΝΑ, Ομαδικός Αναλυτής, Πτυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας, Β.Α.

Share

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Θέμα: «Ψυχοθεραπεία και Ειδικά Φαινόμενα στην Ομαδική Ανάλυση». Εισηγητής: Ηλίας Βλάχος, Ειδικευόμενος Ψυχίατρος, 10ο Ψυχιατρικό Τμήμα Εισαγωγών – ΨΝΑ, Ομαδικός Αναλυτής, Πτυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας, Β.Α.

Share

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Θέμα: «Τα όνειρα στη ζωή μας. Μια ιστορική και θεωρητική αναδρομή». Εισηγητής: Ηλίας Βλάχος, Ειδικευόμενος ψυχίατρος, Ομαδικός Αναλυτής, Πτυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας, Β.A. in Psychology, Ιδρυτικό

Share