ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ  Σάββατο 11  Ιουνίου 2005   «Beyond the small group»    Ομιλητής: Haim Weinberg, Groups in multicultural society training program, Beit-Berl College, Israel, E-mail: haimw@netvision.net.il   Περίληψη Πώς συνδέουμε την εργασία μας

Share