Περιγραφή: Θεωρητικό Σεμινάριο Απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου. Το Θεωρητικό σεμινάριο αναφέρεται σε θέματα σχετικά με την ιστορία, την ανάπτυξη και τις τεχνικές του Ψυχοδράματος. Πραγματοποιείται σε δεκαπενθήμερη

Share

Απευθύνεται σε γονείς παιδιών δημοτικού σχολείου και γονείς εφήβων (μπορούν να συμμετέχουν είτε ο ένας γονέας είτε και οι δύο)   Σκοπός της ομάδας αυτής είναι: η επεξεργασία των ενδοοικογενειακών σχέσεων

Share

Απευθύνεται σε παιδιά εφηβικής ηλικίας ( 12-15 & 15-18).   Σκοπός της ομάδας αυτής είναι: η ενίσχυση της κοινωνικοποίησης των μελών, η κατανόηση της δυναμικής των ανθρωπίνων σχέσεων, η δημιουργία ενός ασφαλούς

Share