ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Δευτέρα 18/12/2006 Θέμα: Η Τεχνική των Έξι Καπέλων Σκέψης του Edward De Bono (De Bono Edward, «Six Thinking Hats» Εκδόσεις Penguin) Εισηγήτρια: Σμαρούλα Παντελή,

Share

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Δευτέρα 18/12/2006 Θέμα: Η Τεχνική των Έξι Καπέλων Σκέψης του Edward De Bono (De Bono Edward, «Six Thinking Hats» Εκδόσεις Penguin) Εισηγήτρια: Σμαρούλα Παντελή,

Share

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Θέμα: «Δυναμική των Ομάδων στο Χώρο Εργασίας». Εισηγήτρια: Δρ. Σμαρούλα Παντελή, Ψυχολόγος – Συγγραφέας, Εισηγήτρια σε θέματα ηγεσίας, συναισθηματικής νοημοσύνης και οργανωτικής ψυχολογίας στο Τμήμα

Share