ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Θέμα: «Θεωρία Μεσαίων και Μεγάλων Ομάδων». Εισηγητής: Νικόλας Κολιόπουλος, Ψυχολόγος – Ομαδικός Αναλυτής, Ιδρυτικό Μέλος του Οργανισμού. Κινητό: 6974992525 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ομάδες μεσαίου και μεγάλου

Share

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Θέμα: «Θεωρία Μεσαίων και Μεγάλων Ομάδων». Εισηγητής: Νικόλας Κολιόπουλος, Ψυχολόγος – Ομαδικός Αναλυτής, Ιδρυτικό Μέλος του Οργανισμού. Κινητό: 6974992525 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ομάδες μεσαίου και μεγάλου

Share

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Θέμα: «Θεωρία Μεσαίων και Μεγάλων Ομάδων» Εισηγητής: Νικόλας Κολιόπουλος, Ψυχολόγος – Ομαδικός Αναλυτής, Ιδρυτικό Μέλος του Οργανισμού. Κελαινούς 5-7, Κυψέλη, Τηλ: 2106878555, κινητό 6974992525 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι

Share

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Θέμα: «Θεωρία Μεσαίων και Μεγάλων Ομάδων» Εισηγητής: Νικόλας Κολιόπουλος, Ψυχολόγος – Ομαδικός Αναλυτής, Ιδρυτικό Μέλος του Οργανισμού. Κελαινούς 5-7, Κυψέλη, Τηλ: 2106878555, κινητό 6974992525 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι

Share