ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Θέμα: «Ομαδικές Παρεμβάσεις στη Σχολική Κοινότητα». Εισηγήτρια: Μαρία Πελεκανάκη, Κοινωνική Λειτουργός, Ομαδική Αναλύτρια, Επιστημονικά Υπεύθυνα Κέντρου Πρόληψης Δήμου Περιστερίου «Οδοιπορικό», Απόφοιτος της Παιδείας Ομαδικών Αναλυτών

Share

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Θέμα: «Ομαδικές Παρεμβάσεις στη Σχολική Κοινότητα». Εισηγήτρια: Μαρία Πελεκανάκη, Κοινωνική Λειτουργός, Ομαδική Αναλύτρια, Επιστημονικά Υπεύθυνα Κέντρου Πρόληψης Δήμου Περιστερίου «Οδοιπορικό», Απόφοιτος της Παιδείας Ομαδικών Αναλυτών

Share