ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2013 – 2014 Οικονομική κρίση: Καταλύτης αλλαγών στις Παραγωγικές Δομές ή καταλύουσα αυτές; Εισηγητής: Μανούσος Μπαρμπούνης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Μέλος της Παιδείας Συμβούλων

Share

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2013 – 2014 Οικονομική κρίση: Καταλύτης αλλαγών στις Παραγωγικές Δομές ή καταλύουσα αυτές; Εισηγητής: Μανούσος Μπαρμπούνης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Μέλος της Παιδείας Συμβούλων Ομάδων

Share