ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2012 – 2013 Θέμα: Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 18ΑΝΩ. ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Εισηγήτρια: Μαίρη

Share

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2012 – 2013 Θέμα: Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 18ΑΝΩ. ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Share