ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2012-2013 Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012 (10:30 – 14:00) «ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» “Ο Χρόνος ως Παράμετρος Εκτίμησης των Οργανικών Διαταραχών

Share

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Θέμα: “Από τη Μικρή στη Μεγάλη Ομάδα. Μία Ομαδικο-Αναλυτική προσέγγιση”. Εισηγήτρια: Ελένη Γκρέκα, Κοινωνική Λειτουργός – Ομαδική Αναλύτρια, Ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού, μέλος του International Association

Share

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Θέμα: “Από τη Μικρή στη Μεγάλη Ομάδα. Μία Ομαδικο-Αναλυτική προσέγγιση”. Εισηγήτρια: Ελένη Γκρέκα, Κοινωνική Λειτουργός – Ομαδική Αναλύτρια, Ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού, μέλος του International Association

Share