ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  Θέμα: «Η δια σώματος δράση στην Ομαδική Ανάλυση. Ψυχοσωματικές διαστάσεις στην ομάδα Ρυθμού και Κίνηση». Εισηγητής: Σπύρος Λούτσος, Ψυχοπαιδαγωγός, Ομαδικός Αναλυτής, Ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού, μέλος

Share

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  Θέμα: «Η δια σώματος δράση στην Ομαδική Ανάλυση. Ψυχοσωματικές διαστάσεις στην ομάδα Ρυθμού και Κίνηση». Εισηγητής: Σπύρος Λούτσος, Ψυχοπαιδαγωγός, Ομαδικός Αναλυτής, Ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού, μέλος

Share

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέμα: «Η Δυναμική των Σχέσεων στην Οικογένεια». Εισηγητής: Σπύρος Λούτσος, Ψυχοπαιδαγωγός, Ομαδικός Αναλυτής, Ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού, μέλος της International Association of Group Psychotherapy and

Share

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέμα: «Η Δυναμική των Σχέσεων στην Οικογένεια». Εισηγητής: Σπύρος Λούτσος, Ψυχοπαιδαγωγός, Ομαδικός Αναλυτής, Ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού, μέλος της International Association of Group Psychotherapy and

Share

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Θέμα: «Εφηβεία και Ομαδικότητα» Εισηγητής: Σπύρος Λούτσος, Ψυχοπαιδαγωγός, Ομαδικός Αναλυτής, Ιδρυτικό Μέλος του Οργανισμού, Μέλος της International Association of Group Psychotherapy and Group Processes, της

Share