Συντονίστρια: Aγγελική Πασσιά  –  Συσσυντονίστρια: Kέλλυ Μπούσια Ημερομηνίες: 22/10/16, 19/11/16, 17/12/16, 21/01/17, 18/2/17, 11/3/17 & 1/4/17   Η Εφαρμογή του καλλιτεχνικού μέσου σε ομαδικοαναλυτικού τύπου ομάδες αντλεί ασφαλώς την έμπνευσή

Share