ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2014-2015   Δευτέρα        19/10/2015 Θέμα:            Η Οικογένεια και η Κοινότητα στη Λογοτεχνία: Η περίπτωση της «Λωξάντρας»   Εισηγητής:    Γεράσιμος Ρεπάσος, Ψυχοθεραπευτής, Ομαδικός Αναλυτής, Ιδρυτικό

Share