ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  Θέμα: «Η δια σώματος δράση στην Ομαδική Ανάλυση. Ψυχοσωματικές διαστάσεις στην ομάδα Ρυθμού και Κίνηση». Εισηγητής: Σπύρος Λούτσος, Ψυχοπαιδαγωγός, Ομαδικός Αναλυτής, Ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού, μέλος

Share

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  Θέμα: «Η δια σώματος δράση στην Ομαδική Ανάλυση. Ψυχοσωματικές διαστάσεις στην ομάδα Ρυθμού και Κίνηση». Εισηγητής: Σπύρος Λούτσος, Ψυχοπαιδαγωγός, Ομαδικός Αναλυτής, Ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού, μέλος

Share

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Σάββατο 6 Μαρτίου 2010 και ώρα 10:30 π.μ.   The interpersonal approach : Families and Group Fundaments and Techniques (Η διαπροσωπική προσέγγιση: Οικογένειες και Ομάδα Βασικές Αρχές και Τεχνική)

Share