ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  Θέμα: «Θεραπευτικές Διαδικασίες και Φαινόμενα στην Ομαδική Ανάλυση». Εισηγήτρια: Μαργαρίτα Κρητικού, Ψυχίατρος – Ομαδική Αναλύτρια, Ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση (HOPE

Share

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  Θέμα: «Θεραπευτικές Διαδικασίες και Φαινόμενα στην Ομαδική Ανάλυση». Εισηγήτρια: Μαργαρίτα Κρητικού, Ψυχίατρος – Ομαδική Αναλύτρια, Ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση (HOPE

Share