ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Θέμα: «Ψυχοθεραπεία και Ειδικά Φαινόμενα στην Ομαδική Ανάλυση». Εισηγητής: Ηλίας Βλάχος, Ειδικευόμενος Ψυχίατρος, 10ο Ψυχιατρικό Τμήμα Εισαγωγών – ΨΝΑ, Ομαδικός Αναλυτής, Πτυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας, Β.Α.

Share

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Θέμα: «Ψυχοθεραπεία και Ειδικά Φαινόμενα στην Ομαδική Ανάλυση». Εισηγητής: Ηλίας Βλάχος, Ειδικευόμενος Ψυχίατρος, 10ο Ψυχιατρικό Τμήμα Εισαγωγών – ΨΝΑ, Ομαδικός Αναλυτής, Πτυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας, Β.Α.

Share