ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Θέμα: «Το Ψυχόδραμα». Εισηγήτρια: Ευγενία Οικονομοπούλου, Ομαδική Αναλύτρια, Ψυχοθεραπεύτρια, Πολιτισμολόγος, Full Member of Group Analytic Society (GAS London) και Μember of International Association of Group

Share

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Θέμα: «Το Ψυχόδραμα». Εισηγήτρια: Ευγενία Οικονομοπούλου, Ομαδική Αναλύτρια, Ψυχοθεραπεύτρια, Πολιτισμολόγος, Full Member of Group Analytic Society (GAS London) και Μember of International Association of Group

Share

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2009 “HOPE” BRINGS OUT THE COURAGE TO CONQUER DESPAIR Subtitles: HOPE COMBINED WITH CONSTRUCTIVE DESIRE, FACING DESPAIR. Both Containable and Uncontainable through Education and meaningful

Share