ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Δευτέρα 18/12/2006 Θέμα: Η Τεχνική των Έξι Καπέλων Σκέψης του Edward De Bono (De Bono Edward, «Six Thinking Hats» Εκδόσεις Penguin) Εισηγήτρια: Σμαρούλα Παντελή,

Share

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Δευτέρα 18/12/2006 Θέμα: Η Τεχνική των Έξι Καπέλων Σκέψης του Edward De Bono (De Bono Edward, «Six Thinking Hats» Εκδόσεις Penguin) Εισηγήτρια: Σμαρούλα Παντελή,

Share