Αγγελόπουλος Α., Από τον Φρόιντ στην Ομάδα, 14/1/2008.
Αγγελόπουλος Α., Ηγεσία και ομαδικότητα. Μια ψυχοδυναμική προσέγγιση, 8/2/2016
Αλεξανδρή Χ., Ομαδικοαναλυτικό Ψυχόδραμα, 16/12/2013.
Βαλαμουτόπουλος Θ., Ψυχαναλυτικές Θεωρίες της Ομάδας, 28/04/2014.
Βλάχος Η.Ψυχοθεραπεία και Ομαδική Ανάλυση, 20/10/2007.
Κολιόπουλος Ν., Θεωρία Μεσαίων Ομάδων, 04/06//2007.
Κολιόπουλος Ν., Θεωρία Μεσαίων και Μεγάλων Ομάδων, 25/05/2009.
Κρητικού Μ., Το Χιούμορ στην Ψυχοθεραπεία14/4/2008.
Κρητικού Μ., Αγάπη και Μίσος στο Ζευγάρι, 23/5/2011.
Κρητικού Μ., Ομαδική Ανάλυση, 12/11/2012.
Κρητικού Μ., Ενσυναίσθηση στην Ομαδική Ανάλυση, 26/9/2015.
Λιόλιος, Κ., Τεχνική και Ψυχοθεραπεία, 5/5/2007.
Λιόλιος Κ., Homo Clausus vs. Homines Aperti, 27/01/2014.
Λιόλιος Κ., Ο κοινός τόπος του ποιητικού λόγου του Καβάφη και της ψυχοθεραπείας, 11/1/2016.
Λούτσος Σ., Εφηβεία και Ομαδικότητα, 19/03/2007.
Λούτσος Σ., Ομαδική Ανάλυση, 24/02/2014.
Λούτσος Σ., Οι Ομάδες στην Ψυχοθεραπεία, 16/11/2015.
Μπούσια Κ., Εικαστική ψυχοθεραπεία: η τέχνη ως καταλύτης στην ανθρώπινη έκφραση, 7/3/2016.
Οικονομοπούλου Ε., Το Ψυχόδραμα, 26/01/2009.
Πασσιά Α., Ομάδα Παιχνίδι με τη Γραφή: Από το Λόγο στο Συναίσθημα, 20/10/2007.
Πέτρακα Π., Ρυθμός και Κίνηση: η θεραπευτική λειτουργέια και η συμβολή τους στην ομάδα αυτογνωσίας, 20/10/2007.
Πινιώτη Π., Ομαδική Ψυχοθεραπεία σε Κοινότικο Πλαίσιο, 13/5/2013.
Ρεπάσος Γ., Η Οικογένεια και η Κοινότητα στη Λογοτεχνία: Η περίπτωση της Λωξάντρας, 19/10/2015.
Σταθόπουλος Ν., Ενσυναίσθηση και Οικογενειακή Δύναμη, 26/9/2015.