Αγγελόπουλος Α., Από τον Φρόιντ στην Ομάδα, 14/1/2008.
Αϊβάτογλου Α.: Σεξουαλικότητα και Ψυχισμός, 7/5/2022
Αλεξανδρή Χ., Ομαδικοαναλυτικό Ψυχόδραμα, 16/12/2013.
Βαλαμουτόπουλος Θ., Ψυχαναλυτικές Θεωρίες της Ομάδας28/04/2014.

Γιαχαλή Έ.: Ομάδες online, μια νέα μορφή τέχνης, 8/1/2022
Γέρου Κ.
, Βασικές Αρχές Αναλυτικής Μουσικοθεραπείας, 11/11/2023

Δημητριάδης Γ.: «Η Ομαδική κουλτούρα του Θεραπευτή στο Νοσοκομείο, στο Πανεπιστήμιο, στη Διοίκηση και στο Ιδιωτικό Ιατρείο», 2018
Καστρίνη Μ.: Το προσφυγικό τραύμα ως κοινωνικό τραύμα πολέμου και η ομαδική ανάλυση, 06/11/2022 (Διπλωματική Εργασία)
Καστρίνη Μ.: Η ομαδική Ανάλυση στην πράξη: Οι προκλήσεις και η ανάγκη προσαρμογής σε διαφορετικά πλαίσια, 12/3/2022
Καστρίνη Μ., Προσφυγικές ροές υπό το πρίσμα της Ομαδικής Ανάλυσης, 30/03/2024
Κατσιδονιώτη – Σκούφη Δ.,
MSC: Η λειτουργία μιας Μεγάλης Ομάδας σε εργασιακό εκπαιδευτικό πλαίσιο, με τη χρήση των τεχνικών θεάτρου και η Ομαδικοαναλυτική προσέγγιση, 2019
Κολιόπουλος Ν., Θεωρία Μεσαίων Ομάδων, 04/06//2007.
Κολιόπουλος Ν., Θεωρία Μεσαίων και Μεγάλων Ομάδων, 25/05/2009.
Κουσουρή Ν.: Το πένθος στην ομάδα, 6/11/2021 (Διπλωματική Εργασία)Κουσουρή Ν., Οικολογική Δυσφορία και Οικολογικό Τραύμα: Η συνεισφορά της Ομαδικοαναλυτικής Θεωρίας και Πράξης, 30/03/2024
Κουστένη Α..: Θεωρητική Εισαγωγή στο Ψυχόδραμα, 26/01/2019
Κουστένη Α..: Σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα στην LGBTQI+ ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, 28/1/2023
Κουστένη Α., Ψυχόδραμα. Η ένωση Θεραπείας και Τέχνης, 11/11/2023
Κουστένη Α., Γυναικοκτονιες: Η κορύφωση της έμφυλης βίας, 27/01/2024
Κρητικού Μ., Το Χιούμορ στην Ψυχοθεραπεία14/4/2008.
Κρητικού Μ., Αγάπη και Μίσος στο Ζευγάρι, 23/5/2011.
Κρητικού Μ., Ομαδική Ανάλυση, 12/11/2012.
Κρητικού Μ.:  «Αγάπη και Μίσος στο Ζευγάρι», 03/03/2018
Κρητικού, Μ., «Η Ερμηνεία στην Αναλυτική Ομάδα», 1/10/2016
Κρητικού, Μ., Διαταραχές Προσωπικότητας στην Ομάδα 26/11/2022
Κωστάρας Π.: «Ψυχικό τραύμα, τραυματική νεύρωση και μετατραυματική διαταραχή στρες. Ψυχαναλυτική θεωρία και κλινική πράξη», 18/3/2017
Λαϊνάς Σ., «Επαναπροσδιορίζοντας τη φιλοσοφία και τις μεθοδολογίες παρέμβασης στη δουλειά στην κοινότητα: Η αξιοποίηση των αρχών της Κριτικής Κοινοτικής Ψυχολογίας και του κινήματος της Ψυχολογίας της Απελευθέρωσης», 6/5/2017
Λιόλιος, Κ., Τεχνική και Ψυχοθεραπεία, 5/5/2007.
Λιόλιος Κ., Homo Clausus vs. Homines Aperti, 27/01/2014.
Λούτσος Σ., Εφηβεία και Ομαδικότητα, 19/03/2007.
Λούτσος Σ., Ομαδική Ανάλυση, 24/02/2014.
Λούτσος Σ., Οι Ομάδες στην Ψυχοθεραπεία, 16/11/2015.
Μπούσια Κ., Εικαστική ψυχοθεραπεία: η τέχνη ως καταλύτης στην ανθρώπινη έκφραση, 7/3/2016.
Οικονομοπούλου Ε., Το Ψυχόδραμα, 26/01/2009.

Πεταλιά Δ.: Το συναίσθημα της ντροπής στη θεραπευτική διαδικασία, 6/11/2021 (Διπλωματική Εργασία)

Πινιώτη Π., Ομαδική Ψυχοθεραπεία σε Κοινοτικό Πλαίσιο, 13/5/2013.
Σκούφη Κατσιδονιώτη Δ., Τι είναι Κλιματική Αλλαγή, 30/03/2024
Σταθόπουλος Ν. : «Εκπαίδευση Θεραπευτών Ζεύγους-Οικογένειας», 6/10/2018
Σταθόπουλος Ν.: Διαδικτυακές συνεδρίες ψυχοθεραπείας παιδιών /εφήβων – ζεύγους – οικογένειας, 8/1/2022
Σταθόπουλος, Ν. «Η Ερμηνεία στην Οικογενειακή Θεραπεία», 1/10/2016
Στεφανής Ν. & Βαλαμουτόπουλος Θ., Το Στίγμα. -Το Στίγμα του Ψυχιάτρου -Το Στίγμα του Ψυχιατρικού Ασθενούς,10/12/2007. (1η διάλεξη2η διάλεξη)
Φαλάρας, Β.:  «Η Ερμηνεία στην Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπεία», 1/10/2016
Φλώρος Ο.: «Η Μεσαία Ομάδα σε κλειστή δομή Μονάδας Απεξάρτησης Τοξικομανών», 1/12/2018