Αγγελόπουλος Α., Από τον Φρόιντ στην Ομάδα, 14/1/2008.
Αγγελόπουλος Α., Ηγεσία και ομαδικότητα. Μια ψυχοδυναμική προσέγγιση, 8/2/2016

Αγγελόπουλος Α.: Η Ομαδική Ανάλυση στο φασματοσκόπιο: Η εξέλιξη της ως κλινικής πρακτικής και οι «αποχρώσεις» της, 2016

Αγγελόπουλος Α.: «Τι έχουμε μάθει για τον άνθρωπο μέσα από τη Σεξουαλική Θεωρία του S. Freud»,  2019

Αϊβάτογλου Α.: Σεξουαλικότητα και Ψυχισμός, 2022

Αλεξανδρή Χ., Ομαδικοαναλυτικό Ψυχόδραμα, 16/12/2013.

Αλεξανδρή Χ.: «Οι αντανακλάσεις του τραύματος: Διαγενεακό, Συλλογικό και Πολιτισμικό τραύμα», 2017

Αρετάκη Δ.: «Εισάγοντας την Ομαδικό-Αναλυτική κουλτούρα στην Ελληνική Εταιρεία Αντιρρευματικού Αγώνα», 2018

Αρναούτογλου Μ.: Ο Ομαδικός Αναλυτής σε κλινικό πλαίσιο: η εμπειρία του εθελοντισμού στη διαμόρφωση και ανάπτυξη της ταυτότητας του Ομαδικού Αναλυτή, 2022

Βαλαμουτόπουλος Θ., Ψυχαναλυτικές Θεωρίες της Ομάδας, 28/04/2014.
Βλάχος Η.Ψυχοθεραπεία και Ομαδική Ανάλυση, 20/10/2007.

Δημητριάδης Γ.: «Η Ομαδική κουλτούρα του Θεραπευτή στο Νοσοκομείο, στο Πανεπιστήμιο, στη Διοίκηση και στο Ιδιωτικό Ιατρείο», 2018

Καστρίνη Μ.: Το προσφυγικό τραύμα ως κοινωνικό τραύμα πολέμου και η ομαδική ανάλυση, 2021

Κατσιδονιώτη – Σκούφη Δ., MSC: Η λειτουργία μιας Μεγάλης Ομάδας σε εργασιακό εκπαιδευτικό πλαίσιο, με τη χρήση των τεχνικών θεάτρου και η Ομαδικοαναλυτική προσέγγιση, 2019

Κολιόπουλος Ν., Θεωρία Μεσαίων Ομάδων, 04/06//2007.
Κολιόπουλος Ν., Θεωρία Μεσαίων και Μεγάλων Ομάδων, 25/05/2009.
Κουσουρή Ν.: «Οι πολλαπλοί ρόλοι του θεραπευτή. Ευελιξία και προσαρμοστικότητα», 2018

Κουσουρή Ν.: Το πένθος στην ομάδα, 2021

Κρητικού Μ., Το Χιούμορ στην Ψυχοθεραπεία14/4/2008.
Κρητικού Μ., Αγάπη και Μίσος στο Ζευγάρι, 23/5/2011.
Κρητικού Μ., Ομαδική Ανάλυση, 12/11/2012.
Κρητικού Μ., Ενσυναίσθηση στην Ομαδική Ανάλυση, 26/9/2015.

Κρητικού Μ.:  «Αγάπη και Μίσος στο Ζευγάρι», 2018

Κρητικού, Μ., «Η Ερμηνεία στην Αναλυτική Ομάδα», 2016

Κωστάρας Π.: «Ψυχικό τραύμα, τραυματική νεύρωση και μετατραυματική διαταραχή στρες. Ψυχαναλυτική θεωρία και κλινική πράξη»,  2017

Λαϊνάς Σ., «Επαναπροσδιορίζοντας τη φιλοσοφία και τις μεθοδολογίες παρέμβασης στη δουλειά στην κοινότητα: Η αξιοποίηση των αρχών της Κριτικής Κοινοτικής Ψυχολογίας και του κινήματος της Ψυχολογίας της Απελευθέρωσης», 2017

Λιόλιος, Κ., Τεχνική και Ψυχοθεραπεία, 5/5/2007.
Λιόλιος Κ., Homo Clausus vs. Homines Aperti, 27/01/2014.
Λιόλιος Κ., Ο κοινός τόπος του ποιητικού λόγου του Καβάφη και της ψυχοθεραπείας, 11/1/2016.
Λούτσος Σ., Εφηβεία και Ομαδικότητα, 19/03/2007.
Λούτσος Σ., Ομαδική Ανάλυση, 24/02/2014.
Λούτσος Σ., Οι Ομάδες στην Ψυχοθεραπεία, 16/11/2015.

Μεϊντάνη Π.: Ομαδική Ψυχοθεραπεία σε στρατιωτικό νοσοκομείο: φύλλο πορείας προς την Ομαδική Ανάλυση, 2022 

Μπούσια Κ., Εικαστική ψυχοθεραπεία: η τέχνη ως καταλύτης στην ανθρώπινη έκφραση, 7/3/2016.
Οικονομοπούλου Ε., Το Ψυχόδραμα, 26/01/2009.
Πασσιά Α., Ομάδα Παιχνίδι με τη Γραφή: Από το Λόγο στο Συναίσθημα, 20/10/2007.

Παυλόπουλος Γ.: «Δύσκολα» μέλη σε ομάδες εργασίας μέσα σε Οργανισμούς. Η συνεισφορά της Ομαδικής Ανάλυσης, 2019

Πεταλιά Δ.: Το συναίσθημα της ντροπής στη θεραπευτική διαδικασία, 2021

Πέτρακα Π., Ρυθμός και Κίνηση: η θεραπευτική λειτουργέια και η συμβολή τους στην ομάδα αυτογνωσίας, 20/10/2007.
Πινιώτη Π., Ομαδική Ψυχοθεραπεία σε Κοινότικο Πλαίσιο, 13/5/2013.
Ρεπάσος Γ., Η Οικογένεια και η Κοινότητα στη Λογοτεχνία: Η περίπτωση της Λωξάντρας, 19/10/2015.
Σταθόπουλος Ν., Ενσυναίσθηση και Οικογενειακή Δύναμη, 26/9/2015.

Σταθόπουλος Ν. : «Εκπαίδευση Θεραπευτών Ζεύγους-Οικογένειας», 2018

Σταθόπουλος Ν.: Διαδικτυακές συνεδρίες ψυχοθεραπείας παιδιών /εφήβων – ζεύγους – οικογένειας, 2022

Σταθόπουλος, Ν. «Η Ερμηνεία στην Οικογενειακή Θεραπεία», 2016

Φαλάρας, Β.:  «Η Ερμηνεία στην Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπεία», 2016

Φλώρος Ο.: «Η Μεσαία Ομάδα σε κλειστή δομή Μονάδας Απεξάρτησης Τοξικομανών», 2018