Ο Ελληνικός Οργανισμός Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση (HOPEinGA) είναι Full Member στο Group Psychotherapy Section της European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector (EFPP) με εκπρόσωπο την Μαργαρίτα Κρητικού και Associate Member στο Psychoanalytic Couple Family Psychotherapy Section της EFPP με εκπρόσωπο τον Νίκο Σταθόπουλο.

H HOPEinGA από την ίδρυσή της είναι μέλος του Consultive Assembly of Organizational Affiliates (CAOA) της International Association for Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP), με εκπροσώπιση από διάφορα μέλη του. Την εκπροσώπιση του οργανισμού την τρέχουσα περίοδο έχουν αναλάβει η Κατερίνα Μελά και ο Νίκος Σταθόπουλος.

Τρία από τα ιδρυτικά Μέλη του Οργανισμού έχουν αναλάβει διοικητικές θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο (Board of Directors – BoD) του International Association for Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP)με παγκόσμια ψηφοφορία.

α) Η Μαργαρίτα Κρητικού ως Μέλος του BoD (2000-2009), Ιδρύτρια του Transcultural Section (2000), Πρόεδρος του Membership Committee (2003-2009), Μέλος του Nominating Committee καθώς και του Educational Committee (2006-2009),

β) Η Κατερίνα Μελά ως Μέλος του BoD (2009-2015), Co-Chair του Educational Committee της IAGP και Διδάσκoν Μέλος της Summer Academy of Granada of IAGP,

γ) Ο Νίκος Σταθόπουλος ως Πρόεδρος του Family Section της IAGP (2009-2012).

Στον International Organisation of Group Analytic Psychotherapy (IOGAP) της Μελβούρνης, η Μ. Κρητικού είναι ιδρυτικό μέλος, εκλεγείσα πρόεδρος και εκπαιδεύτρια. Ο Ν. Σταθόπουλος και η Κ. Μελά είναι επιστημονικά μέλη.

Τα ιδρυτικά μέλη του Οργανισμού, οι απόφοιτοι καθώς και οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν κάθε χρόνο στα συνέδρια της GAS International, της IAGP και της EFPP με ομιλίες, εργαστήρια και συντονισμό μικρών, μεσαίων και μεγάλων ομάδων.

Οι εκπαιδευόμενοί μας έχουν τη δυνατότητα να γίνουν Student Members στη GAS (London) και στην IAGP από το Β΄ έτος των σπουδών τους. Με την αποφοίτησή τους γίνονται Full Members των οργανισμών αυτών.