Οι Εκπαιδεύσεις του Ελληνικού Οργανισμού Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση (HOPEinGA) είναι αναγνωρισμένες από το European Group Analytic Training Institution Network (EGATIN), το μόνο αρμόδιο για την πιστοποίηση των εκπαιδεύσεων των  Ομαδικών Αναλυτών.

Η HOPEinGA βρίσκεται στην ανώτατη βαθμίδα αναγνώρισης, δηλαδή, είναι Qualifying Member.
Για την περίοδο 2005-2009 εκπρόσωποι του Οργανισμού μας στο EGATIN  ήταν η Μαργαρίτα Κρητικού και ο Νίκος Σταθόπουλος.
Από το 2009 τον Οργανισμό μας πλέον εκπροσωπεί ο Σπύρος Λούτσος.