Τηρούμε τον Κώδικα Δεοντολογίας της International Association for Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP).