Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης Κοινοτικού Τύπου

Λίγα λόγια για τις θεραπευτικές κοινότητες:
Οι Θεραπευτικές Κοινότητες (Θ.Κ.) είναι ψυχολογικά σχεδιασμένοι χώροι, όπου οι κοινωνικές σχέσεις  και διάφορες δραστηριότητες της ημέρας, αναπαράγονται προκειμένου να βοηθηθεί η υγεία και ευεξία των ατόμων. Είναι θεραπευτικά προγράμματα, όπου ένα εύρος από δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της ψυχοθεραπείας και των κοινωνικών αλληλλεπιδράσεων, σχηματίζουν το θεραπευτικό πρόγραμμα.
Οι ομαδικές σχέσεις και η ίδια η Κοινότητα σχηματίζουν τον κύριο θεραπευτικό συντελεστή, παρά κάποιο μεμονωμένο στοιχείο της. Η ιδιότητα του μέλους ορίζεται ξεκάθαρα και το προσωπικό  έχει ενισχυτικό ρόλο.
Οι δημοκρατικές Θ.Κ. απαιτούν διαδικασίες ψηφοφορίας για όλες  τις αποφάσεις που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένης και της εισόδου ή της αποχώρησης των μελών . Οι Κοινότητες  μπορεί να είναι κομμάτι κάποιων μεγαλύτερων υπηρεσιών,  που να μην έχουν διαδικασίες ψηφοφορίας για τη είσοδο και αποχώρηση μελών.
Επίσης, υπάρχουν Κοινότητες που συναντιούνται αρκετές ώρες την  ημέρα, για 3-5 μέρες την εβδομάδα (Κέντρα Ημέρας) ή 1-2 ημέρες την εβδομάδα (Μίνι Θ.Κ.) και έχουν δραστηριότητες  για να καλύπτουν τις εκτός ωρών λειτουργίας ανάγκες υποστήριξης των μελών.

Τι είναι η HOPE.CΟΜΜ(unity):
Η HOPE.Comm(unity) είναι ένα Κοινοτικού Τύπου Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης για ενήλικες (21 ετών και άνω) ανοιχτό σε όλες τις ψυχοπαθολογίες, το οποίο λειτουργεί με τις βασικές αρχές και τα γνωρίσματα που έχουν θέσει η Communities of Communities(CC), η Association of Therapeutic Communities (ATC) και η HOPE in GA.
Σκοπός αυτού του Προγράμματος, είναι να λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς την προσωπική θεραπεία κάποιου και να διευκολύνει στην κοινωνικοποίηση των μελών του. Επιπλέον, να μπορέσει κάποιος μέσα από αυτήν την διαδικασία να μάθει να χειρίζεται και να αντιμετωπίζει θέματα της καθημερινότητας, πρακτικά και μη, καθώς και να βρει δημιουργικούς τρόπους να σχετίζεται με άλλους ανθρώπους. Τέλος, να μπορέσει μέσα από αυτήν την κοινοτική εμπειρία να οργανώσει τον τρόπο ζωής του, έτσι ώστε να είναι πιο εποικοδομητικός, λειτουργικός και ποιοτικός.

Τρόπος λειτουργίας της HOPE.CΟΜΜ(unity):
• Συναντιέται 3 φορές την εβδομάδα.
• Δύο από αυτές τις ημέρες υπάρχει ομάδα με αντικείμενο, ενώ την τρίτη ημέρα γίνεται η ομάδα ολομέλειας (συμμετέχουν όλα τα μέλη της  Kοινότητας). Κάθε μία από αυτές τις ομάδες έχει διάρκεια  90 λεπτά.
• Ο υπόλοιπος χρόνος παραμονής στην κοινότητα γεμίζει με διάφορες δραστηριότητες (ετοιμασία κάποιου φαγητού, καφές, καθαριότητα του χώρου που χρησιμοποιούμε, πότισμα, ψώνια, επιτραπέζια παιχνίδια κ.α.), προκειμένου να ενισχυθεί το κοινωνικό σχετίζεσθαι, καθώς και η ανάληψη ευθυνών και αρμοδιοτήτων του κάθε μέλους. Εκτός από αυτές τις εβδομαδιαίες δραστηριότητες, οργανώνεται από τα μέλη μία Παρασκευή του μήνα κάποια εξωτερική δραστηριότητα: καφές, περίπατος, επίσκεψη σε κάποιο μουσείο, σινεμά και ότι άλλο προκύψει.
• Το κάθε μέλος μπορεί να συμμετέχει σε όσες ομάδες επιθυμεί, πλην της ολομέλειας που είναι υποχρεωτική για όλους.
• Η εισαγωγή κάποιου στην HOPE.Comm(unity) ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία: προηγείται ραντεβού με την συντονίστρια, όπου το υποψήφιο μέλος ενημερώνεται για το πρόγραμμα και συμπληρώνεται το ιστορικό του. Η συνεργασία με τον θεραπευτή του είναι απαραίτητη καθόλη την διάρκεια παραμονής στην Κοινότητα.
• Το ελάχιστο παραμονής κάποιου είναι 1 μήνας (δοκιμαστική περίοδος) και το μέγιστο 18 μήνες.
• Προσδοκία μας είναι καθώς μεγαλώνει η κοινότητα  να αυξηθεί ο αριθμός τον ομάδων καθώς και οι εκτός ομάδος δραστηριότητες.