Ο Ελληνικός Οργανισμός Παιδείας και Ψυχοθεραπείας στην Ομαδική Ανάλυση (HOPE in GA) δημιουργήθηκε τον Απρίλιο 2005 μέσα από την ανάγκη να εξελιχθεί περαιτέρω η Παιδεία της Ομαδικής Ανάλυσης στην Ελλάδα και να διαφυλαχτούν οι αρχές της ηθικής και της δεοντολογίας της.

Αποτελεί δυναμικό σημείο αυτοπροσδιορισμού στην επαγγελματική πορεία κάθε ενός από τα ιδρυτικά της μέλη και λειτουργεί ως χώρος διαλόγου για την ιδρυτική ομάδα και κάθε άλλο συμμετέχοντα. Η συμμετοχή ενός ιδρυτικού μέλους της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (του κου Βασίλη Φαλάρα) ως ιδρυτικού μέλους της HOPE in GA, είναι επίσης μία ισχυρή επιβεβαίωση για τον προσανατολισμό μας στην ανταλλαγή και τον επιστημονικό διάλογο και με άλλες προσεγγίσεις.

Κεντρικά θέματα στη φιλοσοφία του Οργανισμού είναι:

1) η διαφύλαξη της ηθικής, της τιμής, της αξιοπρέπειας και της δεοντολογίας των θεραπευτών και των θεραπευόμενών τους,
2) η εφαρμογή των αρχών της δημοκρατίας (όλες οι αποφάσεις παίρνονται με ψηφοφορίες στα αρμόδια όργανα),
3) η ανάδειξη της ομαδικοαναλυτικής ηγεσίας σε αντίθεση με την “αρχηγία”,
4) η εφαρμογή των ομάδων ανάλυσης στην ψυχοθεραπεία, την παιδεία, τους οργανισμούς, τις ευρύτερες κοινότητες και άλλα συστήματα, καθώς και
5) η ανάπτυξη πανελλαδικών και παγκόσμιων δικτύων με στόχο το διάλογο και την συνύπαρξη των διαφορετικών προσεγγίσεων.

Η επιλογή της ονομασίας μας έγινε ομαδικά και κάθε λέξη της συμβολίζει κάτι.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ: δημιουργήθηκε στην Ελλάδα τον Απρίλιο 2005 και εκπροσωπεί την χώρα στο εξωτερικό σε παγκόσμιους οργανισμούς IAGP, GAS, EGATIN, EFPP.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: στην φύση η συνύπαρξη και συνεργασία κυττάρων και οργάνων για την δημιουργία και εξέλιξη της ζωής.

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Ατομική, Ομαδική, Οικογενειακή, Θεραπευτική Κοινότητα, Μεσαία και Mεγάλη Oμάδα

ΠΑΙΔΕΙΑ: εκπαίδευση και καλλιέργεια της προσωπικότητας.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ψυχανάλυση της ομάδας διαμέσου της ομάδας συμπεριλαμβανομένου και του θεραπευτή. Στόχο έχει την απελευθέρωση του προσώπου μέσα από την matrix (πλέγμα των σχέσεων) της ομάδας.

Σημαντική επίσης για τη φιλοσοφία μας είναι η διασαφήνιση της επαγγελματικής ταυτότητας του Ομαδικού Ψυχοθεραπευτή. Ο ομαδικός θεραπευτής οφείλει να διατηρήσει το κύρος της πρακτικής της ομαδικής ψυχοθεραπείας.

Κριτήρια για αυτό, αποτελούν:

1) η προσωπική του ευθύνη να διατηρήσει το κύρος της εργασίας του διαμέσου δομημένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (training) και συνεχιζόμενης επιμόρφωσης,
2) η συνεισφορά στη διαρκή ανάπτυξη της γνώσης σε σχέση με την ομαδική ψυχοθεραπεία, καθώς και η υπεύθυνη και δεοντολογική μετάδοσή της σε διάφορα πλαίσια (εκπαίδευση, κοινοτικές δραστηριότητες, ΜΜΕ κ.α.),
3) η τήρηση του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας και η υποχρέωση να μην συγκαλύπτει τυχόν παραβιάσεις τους, αλλά να πληροφορεί και να ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς.