Η Διαχειριστική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. Ψηφίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία της είναι διετής. Ο κύριος όγκος των εργασιών της συνίσταται στη μελέτη της εικόνας του Οργανισμού σε όλα τα επίπεδα και στην κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος των εργασιών της HOPE in GA.

Η τριμελής Διαχειριστική Επιτροπή που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της 29/1/2022 αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

  • Πρόεδρος: Μαργαρίτα Κρητικού, ψυχίατρος, ομαδική αναλύτρια
  • Γραμματέας: Αποστόλης Αγγελόπουλος, ψυχολόγος, ομαδικός αναλυτής
  • Ταμίας: Νικόλαος Σταθόπουλος, παιδοψυχίατρος, ομαδικός αναλυτής